TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00002 AZONOSÍTÓSZÁMÚ
„BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE KERTÉSZSZIGETEN”

 

Szech Terv Plus

A Kertészsziget Község Önkormányzata pályázatot nyert a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00002 azonosítószámú
„Belterületi utak fejlesztése Kertészszigeten
” című pályázatával.


A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2023.01.20.

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2025. 06.30.

A Projekt tervezett teljes költsége 79 929 000 Ft, azaz hetvenkilencmillió-kilencszázhuszonkilencezer forint.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00002

Kedvezményezett: KERTÉSZSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A tervezéssel érintett utcák földutak, helyi törmelékkel néhol javítva, burkolat nélküliek. A tervezett beavatkozás a Dózsa György utca, Sport utca és Mátyás utcákban, 839,7 méteren valósul meg.
Rendeltetése: közút

A megrendelői igényeknek, a várható forgalom nagyságoknak, illetve az ide vonatkozó előírások figyelembe vételével 4,1 méter széles burkolat, és 1-1m padka került tervezésre.

Kertészsziget Önkormányzat területrendezési és településrendezési tervével, valamint a helyi építési szabályzattal összhangban van. A település Önkormányzatával a tervezett megoldások egyeztetetésre kerültek. A tervezéssel érintett úton annak stabilizálását követően várhatóan a jelenlegi forgalom nem fog növekedni, a meglévő forgalom viszont forgalombiztonsági szempontból biztonságosabbá válik a felújítás miatt.

Az Önkormányzat a lehetőségeihez mérten folyamatosan karban tartja az érintett utakat. A projekt keretében olyan belterületi utak építése történik, amelyek a településen található gazdasági társaságok fejlődését, valamint a település versenyképességének növelését érik el azok vonzóbbá tétele által. Ezen utak esetében főként az esős időszakokban mutatkozik meg leginkább a nehézkes, és balesetveszélyes haladás, amikor a kátyúkban megáll a víz és nem lehet belátni annak mélységét. Ez nemcsak rendkívül balesetveszélyes, hanem jelentős anyagi kárt is okozhat. Ezen felül a téli fagyok utáni időszakban az utak minősége nagyban romlik évről évre, ugyanis ekkor az út még kátyúsabbá, göröngyösebbé válik.

Az érintett utak felújításával és építésével az alapszolgáltatások könnyebben elérhetők. Összességében elmondható, hogy az ott lakóknak és az ott gazdálkodóknak nagy szükségük van egy biztonságos, könnyen járható és karbantartható útra, amely által az utazásra fordított idejük csökkenése mellett a komfortérzetük nő, illetve gazdasági tevékenységük költséghatékonyabb lesz.

 

Források

(Ft)

1. önerő

0

1/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása

0

I/2. partnerek hozzájárulása

0

I/3. bankhitel

0

I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás

0

II. egyéb támogatás

0

III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás

79 929 000

Projekt elszámolható költsége

79 929 000

IV. Projekt OP-ból nem elszámolható finanszírozott költségei

0

IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA

0

IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása

0

V. Nem finanszírozott tevékenység költségei

0

Projekt teljes költsége

79 929 000