A Magyar Falu Program keretében: „Falu-és tanyagondnoki szolgálat támogatása”

Név:Kertészsziget Község ÖnkormányzataCím:MFP

5526 Kertészsziget Kossuth utca 1.

Adószám:15344753204MFP

azonosító:1004025546

A vissza nem térítendő támogatás összege14 999 998Ft, azaztizennégymillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvennyolc forint.

Projekt azonosítója:3095665862

A Felhívás kódszáma: MFP-TFB/2019

 

A pályázat célja a falugondnoki és/vagy tanyagondnoki szolgáltatást működtető vagy új szolgáltatás indítását vállaló települések esetében a szolgáltatás biztosítását lehetővé tevő magas színvonalú, alacsonyabb károsanyag-kibocsátású és üzemanyag-fogyasztású gépjárművek beszerzésének támogatása.

 

Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. számú törvény és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (2) bekezdésének 2020. január 1-jétől hatályos rendelkezése alapján 2020. január 1-jétől a legfeljebb 800 lakosú településeken megszervezhető a falugondnoki szolgálat. Amennyiben a falugondnoki szolgáltatás létesítését követően a település lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik nyolcszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább működtethető.

A felhívás keretében településenként egy darab gépjármű cseréje és/vagy beszerzése támogatható.

Falugondnoki szolgálat:

  • Új gépjárművek beszerzése és üzembe helyezése új szolgálat létrehozását vállaló települések részére.1 E települések esetében a falugondnoki szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba vételnek meg kell valósulnia legkésőbb az elszámolás benyújtásáig.
  • Új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése meglévő falugondnoki szolgálat esetén, akik a pályázat benyújtásakor nem rendelkeznek falubusszal és a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásában a pályázat benyújtásakor végleges bejegyzéssel rendelkeznek.
  • Régi gépjármű cseréje új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése (hat éves kort meghaladó vagy az amortizációs határérték feletti, legalább 160 000 km futásteljesítménnyel rendelkező gépjármű, melyről az elektronikus pályázati felületen nyilatkozni szükséges), azon falugondnoki szolgáltatást üzemeltető pályázók esetében, ahol nem áll fenn fenntartási kötelezettség. (Jelen kiírás keretében nem részesülhet támogatásban azon település, amelynek tulajdonában lévő falubusz meghaladta a 160 000 km futásteljesítményt vagy a hat éves életkort, de korábbi támogatás keretében beszerzett járműre vonatkozóan a pályázat benyújtásakor még fenntartási kötelezettsége áll fenn.)

Kizárólag olyan első üzembe helyezésű, legalább 8 személyes új busz beszerzése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja, és meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. A gépjárműnek alkalmasnak kell lennie mozgásában korlátozott, kerekesszéket használó utasok biztonságos szállítására.

 

IMGP1662 IMGP1663