Név: Kertészsziget Község Önkormányzata
Cím: 5526 Kertészsziget Kossuth utca 1.       MFP
Adószám: 15344753204
MFP azonosító: 1004025546
Projekt azonosítója: 3019669176

A pályázati kiírásra benyújtott pályázatában és annak mellékleteiben rögzített projekt (továbbiakban: projekt) megvalósítására, elszámolható költségeinek finanszírozására Támogató vissza nem térítendő költségvetési támogatást (továbbiakban: támogatás) nyújt a Korm. határozat Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása alprogramja tekintetében a Kedvezményezett részére.

 

A projektet a Támogatói Okirat elválaszthatatlan részét képező mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint kell megvalósítani.

A vissza nem térítendő támogatás összege 4 891 002 Ft, azaz négymillió-nyolcszázkilencvenegyezer-kettő forint.

A támogatás összege a pályázatában szereplő elszámolható kiadások bruttó értéke és a pályázati kiírásban meghatározott költségkorlátok figyelembe vételével került megállapításra.

A projektre a pályázati kiírás által biztosított 100%-os mértékű támogatási előleg összege 4 891 002 Ft, azaz négymillió- nyolcszázkilencvenegyezer-kettő forint, a pályázatában megadott 11733065-15344753-00000000 fizetési számlájára kerül kiutalásra a Támogatói Okirat közlését követő öt napon belül.

A támogatási cél kormányzati funkciója és kódja: Településfejlesztési projektek és támogatásuk, 062020.

Kedvezményezett köteles a projektet a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Áht., az Ávr„ valamint a pályázati kiírásnak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal, és gondossággal megvalósítani, és a támogatást felhasználni.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.01.01.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021.06.30.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: a vonatkozó pályázati kiírásban meghatározott időtartam.

A tervezett programok megvalósításának időszaka és a bértámogatás nyújtásának időszaka nem haladhatja meg a 12 hónapot.

Elszámolás benyújtása: Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 30. nap.

 

 

Támogatott megvalósítási hely:

Megvalósítási hely sorszáma

Település

Közterület neve

Közterület típusa

Házszám

Helyrajzi szám

01

Kertészsziget

Kossuth

utca

145

01

Kertészsziget

Petőfi

utca

132

01

Kertészsziget

Mátyás

utca

206/1

01

Kertészsziget

Ady

utca

21

Támogatott tevékenység

Tevékenység megnevezése

Felhasználási cél

Támogatás összesen (Ft)

1. Új járda építésének anyagtámogatása

Felhalmozási, beruházás

4 891 002

Támogatott költség

Hivatkozási azonosító

Megnevezés

Költség típus

Mennyiség

Mértékegység

Kiadási tételazonositó

Költség koriát típusa

Jóváhagyott nettó elszámolható kiadás ,'Ft}

Jóváhagyott elszámolható ÁFA (Ft)

Támogatás (Ft)

0101

Projektelőkészités

Projektelőkészités

költségei

1

db

A1

-

269 583

72 787

342 370

0101

Járdaépítés

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

1

db

A2

3 581 600

967 032

4 548 632

IMGP1474 IMGP1475IMGP1110