Piac TO új

A projekt tartalmának bemutatása

Kertészsziget Község Önkormányzata a VP6-7.2.1-7.1.-20 kódszámú, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című pályázati kiírásra támogatási kérelmet nyújtott be.
A támogatási kérelemben a Helyi termelői piac vagy vásártér kialakítása, illetve fejlesztése, a fedett és fedetlen elárusítóhelyek felújítása, kialakítása szerepelt.

A Kedvezményezett - a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően - 81 832 231 Ft ,
azaz nyolcvanegymillió-
nyolcszázharminckettőezer-kettőszázharmincegyforint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

A projekt főbb adatai:

A Projekt megvalósításának kezdete: 2021.01.01.
A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2020.11.17.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.12.31.

A Projekt teljes költsége összesen (Ft): 93 549 868
A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft): 90 924 712
A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft): 2 625 156
Támogatás összege (Ft): 81 832 231
Önerő (Ft): 11 717 637
Saját forrás (Ft): 11 717 637
Egyéb támogatás (Ft): 0
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önero (Ft): 2 625 156
A Támogatás intenzitása: 90,00 %

IMGP3127IMGP3145IMGP3141