HELYI TERMÉKÉRTÉKESÍTÉST SZOLGÁLÓ PIACOK INFRASTRUKTURÁLIS- ÉS ESZKÖZ FEJLESZTÉSE VP6-7.2.1.1-20

Széchenyi 2020

A Kedvezményezett - a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően - 81 832 231 Ft , azaz nyolcvanegymillió-nyolcszázharminckettőezer-kettőszázharmincegyforint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2021.01.01.
A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2020.11.17.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.12.31.

A Projekt teljes költsége összesen (Ft): 93 549 868
A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft): 90 924 712
A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft): 2 625 156
Támogatás összege (Ft): 81 832 231
Önero (Ft): 11 717 637
Saját forrás (Ft): 11 717 637
Egyéb támogatás (Ft): 0
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önero (Ft): 2 625 156
A Támogatás intenzitása: 90,00 %

 

 

 

Pályázat - Schieszl