Október

Archív Hírek - 2014 Október

2014.10.20 - KÉPVISELŐ TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE

Kertészsziget Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a mai napon tartotta alakuló ülését. Gratulálunk a polgármesternek és a képviselőknek, munkájukhoz sok sikert kívánunk! 

Tagjai:

Csordás László polgármester

Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester

Köleséri János képviselő

Nagy István képviselő

Czakó László képviselő

DSC 0511


2014.10.14 - KERTÉSZSZIGET HVB 18/2014.(X.14.) HATÁROZATA

18 1

18 2

18 3

18 4

18 5

18 6


2014.10.14 - KERTÉSZSZIGET HVB 17/2014.(X.14.) HATÁROZATA

17 1

17 2

17 3

17 4

17 5


2014.10.06 - AZ ARADI VÉRTANÚK NAPJA

Az aradi vértanúk azok a magyar honvédtisztek voltak, akiket a szabadságharc bukása után az 1848–49-es szabadságharcban játszott szerepük miatt Aradon végeztek ki. Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a tizenhárom aradi vértanú, illetve az aradi tizenhármak elnevezést is.

Mindegyik aradi vértanú a szabadságharc kezdetén aktív, vagy kilépett császári tiszt volt, a szabadságharc végén a honvédseregben közülük egy altábornagyi, tizenegy vezérőrnagyi és egy ezredesi rendfokozatot viselt. Lázár Vilmos ezredest azért sorolták a tábornokokhoz, mert a szabadságharc végén önálló seregtestet irányított. Egyébként egyikük tábornoki rendfokozatát sem ismerték el hivatalosan az osztrákok. A vértanúk között Kiss Ernő honvéd altábornagy volt a rangidős, aki korábban cs. kir. ezredes volt, a többiek ettől mind alacsonyabb osztrák tiszti rendfokozatokat viseltek.

Kossuth Lajos 1890-ben, az egyetlen fonográfon is rögzített beszédében Aradot a magyar Golgotának nevezte.

Ugyanezen a napon végezték ki az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost, Pesten.

Aradi13

Az aradi vértanúk, Barabás Miklós litográfiáján Knezić KárolyNagysándor JózsefDamjanich JánosAulich LajosLahner GyörgyPoeltenberg ErnőLeiningen-Westerburg KárolyTörök IgnácVécsey KárolyKiss ErnőSchweidel József,Dessewffy ArisztidLázár Vilmos 

forrás: Wikipédia


2014.10.01 - KÖNYVTÁR NYITVATARTÁS

október nyitvatartás