Október

Archív-Hírek - 2013 Október

2013. OKTÓBER 23. EBOLTÁS

Ezúton értesítem a Lakosságot, hogy az ebek kötelező veszettség elleni védőoltására 2013.11.08-án, 13 - 15 óra között kerül sor a Polgármesteri Hivatal udvarán.
A transzponder (chip) nélküli ebeket nem áll módomban beoltani.

Az oltás díja: 3000 Ft/eb

Dr. Bodó Lajos
állatorvos


2013. OKTÓBER 23. HIVATALI ÜGYFÉLFOGADÁS

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Önkormányzat 2013. október 24.-én illetve 2013. október 25.-én nem tart ügyfélfogadást (pénztár sem lesz), az áramszünet miatt.

Ennek tekintetében megértésüket előre is köszönjük.


2013. OKTÓBER 23. BURSA HUNGARICA 2014

Kertészsziget Község Önkormányzata kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat A és B típusú 2014. évi fordulóját.

Az A és B típusú pályázati kiírások a Tájékoztatók alatt olvashatók.


2013.OKTÓBER.23 - 1956-OS FORRADALOM

Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet meg­szállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tün­te­té­sével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával feje­ződött be Csepelen november 11-én.

Thm 0

Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához, majd a többpártrendszer visszaállításához és az ország demokratikus átalakulásának megkezdéséhez vezetett. November első napjaiban az új kormány megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes kivonásáról, a Varsói Szerződésből való kilépésről és az ország semlegességéről. A szovjet politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság után meggondolta magát, és miután a nyugati nagyhatalmak biztosították arról, hogy nem nyújtanak a magyar kormánynak segítséget, november 4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen. Az aránytalan túlerővel szemben egyedül maradt ország több napon át folytatott hősi szabadságharca így végül elbukott.

A harcokban a titkosítás alól 1993-ban feloldott statisztikai adatok szerint 2652 magyar és 720 szovjet állampolgár esett el A forradalom következményeként kb. negyedmillió magyar hagyta el az országot, nyugatra menekülve.

56zaszlo

1957. januártól a forradalom résztvevőit tömegesen börtönözték be, majd sokukat kivégezték. A brutális megtorlást és a magyar nép elnyomását az ENSZ és a világ közvéleménye egyaránt elítélte. A forradalom leverését követő évtizedekben Magyarországon tilos volt erről az időszakról beszélni, ellenforradalomnak bélyegezték. 1989. október 23. óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének napja és az 1989-es Magyar Köztársaság kikiáltásának napja.

Forrás: Wikipedia


2013.10.15 - ÁRAMSZÜNET

Aramszunet