Január

Archív-Hírek - 2012 Január

 


2012. JANUÁR 20. - ÁRAMSZÜNET A FALUBAN

Aramszunet


2012. JANUÁR 20. - MIKOR IGÉNYELHETŐ A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS?

2011. augusztus 31-ével megszűnt a gázártámogatás  és a távhőár-támogatás.  Az eddigi szociális alapú gázártámogatás és a távhőár-támogatás beépült a lakásfenntartási támogatásba. Ezt az új támogatási formát a helyi önkormányzatoknál lehet igényelni.

Lakásfenntartási támogatást az alábbi célokra lehet kérni az önkormányzatoktól:

• fűtés,

• lakbér,

• albérleti díj,

• közös költségek,

• csatornahasználati díj,

• szemétszállítás költségei,

• villanyáram,

• vízdíj

• gázfogyasztás költsége.

Azok a családok is igényelhetik az új lakásfenntartási támogatást, akik akár fával, olajjal, szénnel vagy egyéb más módon fűtenek.

Az új támogatási rendszerben emelkedik a jogosultsági jövedelemhatár, amely 71.250 Ft lesz. A jövedelemszámítás alapja az egy főre jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egység. A háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0; a második: 0,9; minden további nagykorú arányszáma 0,8; a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8 és minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

A lakásfenntartási támogatás megállapításának feltétele lesz a jövedelem- és vagyonvizsgálat. A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetben kell nyújtani. A vagyon mértékének megállapításakor az ingatlant, a járművet és a forgalomképes vagyoni értékű jogot kell figyelembe venni, nem kell azonban beszámítani a kérelmező által lakott ingatlant, az általa lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, valamint a mozgáskorlátozottságára tekintettel fenntartott gépjármű értékét.

Így alakulhat majd a támogatás az alábbi példák alapján:

Egytagú háztartás esetében, ha az egy fogyasztási egységre eső jövedelem 28.500 Ft, akkor a támogatás összege 3.600 Ft/hó.

Egytagú háztartás esetében, ha az egy fogyasztási egységre eső jövedelem 60.600 Ft, akkor a támogatás összege 2.500 Ft/hó.

Kéttagú, egy kiskorút nevelő háztartás esetében, ha az egy fogyasztási egységre eső jövedelem 19.675 Ft, akkor a támogatás összege 5.500 Ft/hó.

Kéttagú, egy kiskorút nevelő háztartás esetében, ha az egy fogyasztási egységre eső jövedelem 56.850 Ft, akkor a támogatás összege 2.500 Ft/hó.

Négytagú, kettő kiskorút nevelő háztartás esetében, ha az egy fogyasztási egységre eső jövedelem 32.243 Ft, akkor a támogatás összege 6.100 Ft/hó.

Öttagú, három kiskorút nevelő háztartás esetében, ha az egy fogyasztási egységre eső jövedelem 31.964 Ft, akkor a támogatás összege 6.600 Ft/hó.

Öttagú, három kiskorút nevelő háztartás esetében, ha az egy fogyasztási egységre eső jövedelem 56.821 Ft, akkor a támogatás összege 2.500 Ft/hó.


2012. JANUÁR 20. - TÁJÉKOZTATÓ A FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁSRÓL

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény aktív korúak ellátásával kapcsolatos, 2012. január 1-jén hatályba lépő változásai a következők:

Fenti törvénymódosítást megelőzően a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (korábban bérpótló juttatás) havi összege (28.500,-Ft) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével megegyező volt.

2012. január 1-jétől a foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, azaz 22.800 Ft.

A változás a 2012. január 1-jét megelőző időponttól megállapított foglalkoztatást helyettesítő támogatásokat is érinti, melyek esetében a 2012. január hónapra járó, február hónapban folyósított ellátás már az új összegben kerül kifizetésre.


2012. JANUÁR 17. - AGRÁGÉP SHOW

Ezúton értesítünk minden kedves érdeklődőt, hogy Etyeken 2012. január 26-28 között mezőgazdasági eszköz és gépkiállítás lesz, melyről bővebb információt ide kattintva érhetnek el.


2012. JANUÁR 16. - CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

A Családsegítő legközelebbi fogadónapja:

2012. január 24. 13:00-15:00

 


2012. JANUÁR 10. - TAVASSZAL ÚJRA KINYITHAT A HOTEL GARA

Nem kizárt, hogy tavasszal mégis kinyit a Hotel Gara, legalábbis a füzesgyarmati polgármester erre számít a tulajdonossal folytatott tárgyalásokat követően.

Úgy tűnik, van visszaút a bezárt füzesgyarmati Hotel Gara számára. Bere Károly, a város polgármestere csütörtökön délután tárgyalóasztalhoz ült a CIB Bank képviselőivel, hiszen — mint ismert — a szálloda a pénzintézet tulajdonában van.

— Jó hangulatú, előremutató, konstruktív tárgyalásokat folytatottunk a Hotel Gara jövőbeni működésével kapcsolatban — nyilatkozta lapunknak nem sokkal a megbeszélés után Bere Károly.

A polgármester hangsúlyozta, hogy reményeik szerint tavasszal újra meg tudják majd nyitni a szállodát, igaz addig még számos kérdésben kell egyeztetniük a bank szakembereivel, számos megoldási módot kell megvizsgálniuk.


2012. JANUÁR 10. - AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNYRŐL

 

Tavaly év végén elfogadta az Országgyűlés az új köznevelési törvényt.
A jogszabály rögzíti, hároméves kortól lesz kötelező az óvodába lépés, amely alól felmentést a jegyző adhat a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével. A tankötelezettség hat évtől kezdődik az új szabály szerint, és 18 helyett a 16 éves korig tart.

A gyereknek a jövőben kötelező lesz hittan- vagy erkölcstan órára járni, és a tanulók a jövőben csak ötven óra közösségi munka után vehetik kézhez érettségi bizonyítványukat.

A jogszabály pontosan meghatározza az egész napos iskola feltételeit is, amely választható oktatási forma lesz.

Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább 16 óráig tartsanak, továbbá 17 óráig - vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben - gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről.  

A nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, a mindennapos testnevelést heti öt testnevelésóra keretében szervezik meg, ebből legfeljebb heti két óra meghatározott feltételek mellett kiváltható.

A tanítási év utolsó napját követően legalább 60 - szakképző iskolában legalább 30 - összefüggő napból álló nyári szünetet kell biztosítani.

Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben a megismétlendő évfolyamról nem kap bizonyítványt a tanuló. A szülő kérésére az iskola magasabb évfolyama is megismételhető legfeljebb egy alkalommal.

Az intézményekben a pedagógus-munkakörökben dolgozók a heti teljes munkaidő 80%-át, azaz kötött munkaidőt az intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával kötelesek tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maguk jogosultak meghatározni. A teljes munkaidő 55-65%-ában tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el.

A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógusok a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést látnak el.

 


2012. JANUÁR 4. - NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI KÉRELEM VÁLTOZÁS

 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 2012.01.01.-től a normatív lakásfenntartási támogatás jegyzői hatáskörbe került.

 

Az új kérelem nyomtatványt ide kattintva letölthetik.

 


2012. JANUÁR 3. - FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁS

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Falugazdász következő ügyfélfogadási időpontja:

 

2012.01.11 szerda - 12:30

 


2012. JANUÁR 2. - SZIGORODÓ SZABÁLYOK A DOHÁNYOSOKNAK

 

2012 januárjától a legtöbb zárt közforgalmú helyen megtiltották a dohányzást. Tilos rágyújtani a kocsmákban, szórakozóhelyeken, munkahelyeken, közintézményekben, vonatokon, ráadásul ezekben nem is lehet kijelölni dohányzóhelyet egy külön szobában. Zárt helyen csak a szállodák szivarszobáiban, pszichiátriai intézményekben és börtönökben lehet mostantól dohányozni, illetve az utolsó pillanatban a kaszinókat is a kivételt élvező helyek közé sorolták.A kocsmákból, éttermekből ki kell majd menni, ha valaki rá akar gyújtani. A törvény januári hatályba lépése után három hónapos türelmi időszak következik, addig csak figyelmeztetnek, és csak áprilistól szabnak ki bírságot.


2012. JANUÁR 2. - MEGSZŰNT A KORHATÁR ALATTI NYUGDÍJ

 

A kormány január elsejével megszűntetette a korhatár alatti nyugdíjakat. Korhatár alatti öregségi nyugdíj az év utolsó napjától már nem állapítható meg, a jövőben járandóságként vagy szociális ellátásként folyósítják azt. A törvények a következő ellátási formákat érintik, a jövőben ezek a járandóságok már nem fognak nyugdíjnak számítani: az előrehozott öregségi nyugdíj, a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, a korkedvezményes nyugdíj, a bányásznyugdíj, a művésznyugdíj, a polgármesterek korhatár előtti öregségi nyugdíja, a korengedményes nyugdíj, az országgyűlési és európai parlamenti képviselők korhatár előtti öregségi nyugdíja, a fegyveres szervek és a Magyar Honvédség hivatásos állományának szolgálati nyugdíja. Ezeket január elsejétől korhatár előtti ellátás jogcímén fizetik, a bányászok korábbi nyugdíját átmeneti bányászjáradékként, a fegyveresekét szolgálati járandóságként.

Az ellátások és járandóságok a jövőben nem minősülnek nyugellátásnak társadalombiztosítási szempontból, de bizonyos kedvezményeket tartalmaznak majd, például egészségügyi ellátásra jogosultak lesznek az érintettek. A javaslat nem érinti a nők 40 év jogosultsági idővel igénybe vehető nyugdíjkedvezményét, azt továbbra is nyugdíjként folyósítják majd.


2012. JANUÁR 2. - ÉLETBE LÉPETT AZ ÚJ ALAPTÖRVÉNY

 

 

Január elsejétől hatályos az alaptörvénynek hívott új magyar alkotmány, illetve számos ahhoz kapcsolódó úgynevezett sarkalatos törvény. Az alaptörvény értelmében az országot Magyar Köztársaság helyett Magyarországnak hívják.

Az Országgyűlés az Alaptörvényben szabályozza Magyarország jogrendjét, az állampolgárok alapvető jogait és kötelezettségeit, meghatározza az államszervezetre vonatkozó alapvető szabályokat. Mivel az Alkotmány az állam legmagasabb szintű törvénye, egyetlen más jogszabály sem lehet ellentétes vele, efelett az Alkotmánybíróság őrködik.

Az Alaptörvény teljes szövege itt olvasható.