Kormányhivatali Hírek

 Békés megyei járási hivatalok


uniosforras


anyaknapja

 


Egy régi húsvét fényénél borongott

S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

husvet korm1

(Juhász Gyula: Húsvétra [részlet])

 

 

Tisztelt Honfitársaim!

Az évente szabályos rendben visszatérő ünnepek során nem csak egymást ünnepeljük, hanem arra is alkalmat találunk az ünnep beköszöntekor, hogy megálljunk, elcsendesedjünk, és életünket újra átgondoljuk. Mert nincs két egyforma ünnep. Most, a keresztény kultúrkör talán legfontosabb ünnepéhez érve ismét érezzük át azt, hogy a magunk keresztjének hordozásában, a másokért végzett cselekvés csendes örömét találjuk meg. Minden gyötrődéssel teli perc, óra ellenére belátjuk, hogy a szenvedés fájdalma nem haszon nélküli, mert erőfeszítéseink révén életünk lassan jobbá válik. Nemzettársaink megértették ezt, és bölcs döntésükkel sorsunk jobbításának töretlenségére szavaztak. Afelől nincs kétség, hogy gondolkodásunk és tetteink tisztaságát hamarosan eredményekre tudjuk váltani.

husvet korm2

A Húsvét megújító erejével kívánom, ne szűnjünk meg Istent és embertársainkat szeretni!

Áldott Húsvéti Ünnepet kívánok mindannyiunknak!

 

 

Erdős Norbert
a Békés Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott


Tisztelt Ünneplő Honfitársaim!

 

Vajon mi 1848 nem múló erejének a titka? Talán az, hogy a forradalom és a szabadságharc egyszerre szimbolizálja az ország függetlenségét, az egyéni szabadságot, és egész nemzet heroikus erőfeszítését. Talán történelmünkben egyetlen más nemzedék sem érezte ennyire erősen a nemzet szolgálatának kötelességét, mint az 1848-es forradalom és szabadságharc nemzedéke.

 

Békés megyébe március 17-én éjszaka a Szolnok felől érkező postakocsi utasai hozták meg a nagy hírt, először a szarvasiak értesültek a pesti eseményekről. Március 15-e után egy héttel a megye székhelyén, Gyulán megismétlődtek a pesti forradalom egyszerre lelkesítő és megrendítő jelenetei. A megyeházának a köznép számára először megnyitott udvarán mintegy ezer ember előtt olvasták fel a forradalom dokumentumait, a megye követeinek gyorspostával küldött beszámolóját. Főrendek, nemesek, polgárok és jobbágyok együtt élték át és együtt ünnepelték a különleges történelmi pillanatot.

Vegyünk példát nagyszerű elődeink hősi tetteiből! A mindennapok kitartásában nekünk is a mindennapok hősiességét kell tanúsítanunk. A 48-as forradalmárok példáján lelkesülve hasznos életünkkel vívjuk ki saját dicsőségünket a magunk hasznára és kortársaink javára! Nehéz történelmi pillanatokban 1848 öröksége cselekvő erővé válik – utat mutat a függetlenség, a szabadság, az ország átalakítása, felemelése irányába. Most az utóbbinak van itt az ideje.

 

Erdős Norbert nagy felbontás portré

Erdős Norbert 

a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott 


Bővülő Erzsébet-program - több lehetőség a pályázóknak 

A Békés Megyei Kormányhivatalban az Erzsébet-programról sajtótájékoztatót tartott Erdős Norbert országgyűlési képviselő, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott és Nagy Anna, az Erzsébet-program szóvivője. Békés megyéből 2013-ban 6300 fiatal üdülhetett, sportolhatott a program segítségével. 2014-ben a program céljaira felhasználható forrás 3 milliárdról 3,5 milliárd forintra bővül. 

erzsi1

Élénk sajtóérdeklődés mellett tartott sajtótájékoztatót az Erzsébet-programról a Békés Megyei Kormányhivatalban Erdős Norbert országgyűlési képviselő, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott és Nagy Anna, az Erzsébet-program szóvivője. Erdős Norbert bevezetőjében utalt rá, hogy a 2013. évben országosan 50 ezer gyermek, ezen belül Békés megyéből 6300 fiatal üdülhetett, sportolhatott, pihenhetett, köztük ígéretes sport tehetségek is. Nagy Anna, az Erzsébet-program szóvivője elmondta, az Országgyűlés 2012. július 6-án fogadta el a gyermekekről való felelős gondoskodás jegyében megalkotott Erzsébet-programról szóló törvényt. A program célja az, hogy jelentősen csökkentse azon gyermekek számát, akik részére nem biztosított a napi többszöri étkezés, az életkoruknak megfelelő egészséges táplálék, illetve a regenerációhoz szükséges aktív kikapcsolódás lehetősége.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által működtetett Erzsébet-program a kezdetektől eddig több mint negyedmillió embernek, köztük több mint 100 ezer gyermeknek teremtett üdülési, pihenési lehetőséget. Szemben az Erzsébet-utalvány forgalmazásából származó 2013. évi 3 milliárd Ft támogatással, az Alapítvány 2014-ben már 3,5 milliárd forintot biztosít a fiatalok nyári szabadidős tevékenységeinek támogatására. Idén 62-féle pályázatra jelentkezhetnek a gyermekek, a nagycsaládosok, a fogyatékkal élők és a nyugdíjasok. 58 gyerektábor pályázatot hirdettek meg, míg az érdeklődők 4 szociális pályázaton indulhatnak.

A résztvevők sokszor nagy családokból érkeznek, amelyeknek ez az egyetlen lehetőségük a szabadidő szervezett és megfizethető eltöltésére. Az olyan gyermekek esetében, akik korábban még soha nem táboroztak, a táborokban való részvétel szinte a gyermekkor megadásához volt fogható. A sikeresen pályázó nyugdíjasok számára is emlékezetes lehetőség a programban való részvétel.

A 2013. évben az Erzsébet-program fontos új eleme volt a tehetséggondozás elindítása. Ez az elem az év során folyamatosan lehetősé teszi, hogy az érdeklődő tehetséges gyermekek  mentorok személyre szabott segítségével fejlődjenek. A programban résztvevő fiatalokat évközben két ingyenes tábor várja, és ellátásukért sem kell fizetniük.

Mint Nagy Anna elmondta, a már felhasznált és bezúzott Erzsébet-utalványokat fűtőanyagként közoktatási intézményeknek adták át. Békés megyében ilyen módon 7 iskola spórolta meg tavaly 2-3 havi fűtésszámláját. Az Erzsébet-program kirándulások finanszírozására is lehetőséget ad, 2014-ben fiatalok Brüsszelbe való látogatását is támogatja. Érdekes és sokatmondó, hogy a 3. évébe lépett program legfiatalabb résztvevője csecsemőkorú volt, míg a legidősebb egy 104 éves nyugdíjas. Mindez azt jelenti, hogy Magyarországon 20 éve nincs ehhez hasonló program, amely ilyen széles életkor-határokon átívelve, nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét, és amely állami támogatás nélkül ilyen sok embernek tud üdülési lehetőséget biztosítani.

Az Erzsébet-program egyik legfiatalabb eleme a szeptemberben elindult Erzsébet Talentum Program, amelybe a tematikus táborokban részt vett 12 ezer gyerek közül kiválasztott 100 tehetséges diák került. Ők egy őszi és egy tavaszi táborban, kiscsoportos keretek között kapnak tehetségükre szabott képzést, többek közt olyan szakmai vezetők irányításával, mint Erdei Zsolt "Madár" bokszoló, Hadfi Dániel cselgáncsozó, Komáromi Tibor birkózó, Vincze Ottó labdarúgó, Horváth Ádám előadóművész, Letenyei Gábor néptánc oktató, Horváth Attila népművész és Szalay Marianna színművész.

A programban való részvételre pályázhatnak nagycsaládosok, fogyatékkal élők, nyugdíjasok, gyerekek, és megfelelés esetén a pályázatok beérkezésének a sorrendje dönt a részvételről. A sikerrel pályázó nyugdíjasok 2500 Ft önrész megfizetésével 60 gyógyfürdőben akár 30 alkalommal kereshetnek gyógyulást. A fürdőjegyek 2014. március 3-tól használhatók fel, a szociális üdülésben sikerrel pályázók szintén e naptól választhatják ki üdülőhelyeiket.

A programban való részvételre a www.erzsebetprogram.hu honlapon lehet jelentkezni. A pályázatok beadási határideje: 2014. március 20., de a helyek gyorsan telnek, ezért az érdeklődőknek ajánlatos mielőbb benyújtaniuk pályázatukat, amellyel kapcsolatban közelebbi információt szintén fenti honlapon találnak.

erzsi2


Egyre népszerűbbek a járások

Erdős Norbert a közigazgatás átalakításáról 

A Közpolitikai Kutatások Intézete a közelmúltban felmérés- sorozatot végzett a közigazgatási reformok hatásairól. Erdős Norbert országgyűlési képviselőt, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat ez alkalommal a járási hivatalok szakmai és lakossági fogadtatásáról kérdeztük.

 LPD6008-1 resize

A magyar kormány hivatalba lépése óta azon munkálkodik, hogy a közigazgatás reformja révén, a közigazgatás rangját visszaadva, az ügyek egyszerűbb intézési lehetőségével a polgárok életminőségét javítsa. Erdős Norbert országgyűlési képviselő, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott hangsúlyozta, hogy a járások kialakításával a magyar közigazgatás reformja befejező fázisába lépett, amelyet követően a hangsúly immár a reformok hatásainak felmérésén és a működő rendszer apró kiigazításain van.
Amint a kormánymegbízott elmondta, a Közpolitikai Kutatások Intézete 2012 tavasza és 2013 nyara között négy mérési időszakban, reprezentatív felmérésben vizsgálta a közigazgatási reformok hatásait, ezen belül a járási hivatalok kialakításnak fogadtatását.
Erdős Norbert a felmérés eredményeit ismertetve utalt rá, hogy a megkérdezettek döntő többsége egyetértett azzal, hogy a helyi önkormányzatok és a megyei önkormányzatok között egy polgárbarát közigazgatási szint jött létre. A vizsgálatok kezdete óta eltelt időszakban a járási hivatalok ügyintézésével kapcsolatos személyes tapasztalatok okán is a közigazgatás színvonalának megítélése jelentősen javult. A megkérdezett polgárok ezzel kapcsolatban az ügyintézők udvariasságának javulását, szakértelmük gyarapodását, az ügyintézések egyszerűsödését, az elbírálás gyorsaságát, a várakozási idő rövidülését és a várakozóhely kulturáltságának javulását emelték ki. A közigazgatás járási reformjáról a megkérdezett felnőtt lakosság háromnegyede hallott.
A felmérések eredményeit összegezve a kormánymegbízott elmondta, az adatokból nyilvánvaló, hogy a járási rendszer szakmai és lakossági körökben egyre népszerűbb. A lakossági visszajelzésekből az elemzők azt a tapasztalatot is rögzítették, hogy a járások koncepcióját sokan lassabban értették meg és a járási hivatalok által biztosított könnyebb ügyintézési lehetőség a lakosság egyes rétegeiben kevésbé tudatosult. Ezen a téren a közigazgatás szakembereire további feladatok várnak. Mint a közigazgatási reformok hatásainak vizsgálatából kiderült, 2013 nyarán a felmérésbe bevontak több mint négyötöde gondolta úgy, hogy a járások kialakítása előnyös az ország számára – zárta ismertetőjét Erdős Norbert. 


Közszolgálat a közigazgatásban – a kormányhivatalok fogadtatása 

A Közpolitikai Kutatások Intézete a közelmúltban felméréssorozatot végzett a közigazgatási reformok hatásairól. A felmérések eredményeiről Erdős Norbert országgyűlési képviselő, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott tájékoztatta a közvéleményt. 

A kormány fontosnak tartja a közigazgatás rangjának visszaállítását. A közigazgatásnak valódi rangot az ad, ha az állampolgárok ügyeinek pontos intézésével szerzi meg legitimitását. Ennek megvalósítása érdekében hazánk közigazgatását át kellett szervezni. Ennek fontos részeként a kormány az ügyek intézését a polgárokhoz a lehető legközelebb vitte, aminek köszönhetően az állampolgároknak az ügyintézésre a lehető legkevesebb időt és energiát kell fordítaniuk. A járások kialakításával a magyar közigazgatás reformja befejező fázisába lépett, amelyet követően a hangsúly immár a reformok hatásainak felmérésén van.
Mint Erdős Norbert országgyűlési képviselő, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott elmondta, a Közpolitikai Kutatások Intézete 2012 tavasza és 2013 nyara között négy mérési időszakban – többek között – reprezentatív, telefonos lakossági lekérdezés és közigazgatási szakemberek körében végzett elektronikus kérdőíves lekérdezés módszerével vizsgálódott a közigazgatási reformok hatásairól. A felmérések során az intézet 2012-ben a közigazgatási rendszer átszervezésének és a kormányhivatalok felállításának hatásait, míg 2013-ban a járási rendszer lakossági fogadtatását vizsgálta.
Erdős Norbert a felmérés eredményeinek összegzését ismertetve utalt rá, hogy mind a lakosság, mind a közigazgatási szakemberek alapvetően kedvezően fogadták a kormányhivatalok létrehozását. A megkérdezettek egyetértettek abban, hogy a kormány az önkormányzatokról leválasztotta az évtizedek alatt rájuk telepített államigazgatási feladatokat. A önkormányzatoktól átvett személyek jelentős része a változások egyik hatásaként pozícióját biztosabbnak érzi és hajlandó magát továbbképezni is.
Mint a kormánymegbízott kiemelte, a vizsgált időszakban a közigazgatás színvonalának megítélése, a megyei kormányhivatalok iránti bizalom javult. A fordulat jelentős részben a polgárok személyes tapasztalatainak köszönhető. A diplomások különösen kedvezően fogadták a közigazgatási reform polgárbarát intézkedéseit.
A közigazgatási szakemberek körében a munkakörülményeikkel kapcsolatos elégedettség is fokozatosan nő. A megkérdezettek a munkahely biztonságát értékelik a legmagasabbra. A többség az egységesítést és az ésszerű struktúra létrehozását tartja az átalakítás legfőbb előnyének. Ezzel együtt a közigazgatás egyre vonzóbb elhelyezkedési területnek számít a pályakezdő fiatalok számára – zárta tájékoztatóját Erdős Norbert. 


VÉSZ, Veszélyhelyzeti Értesítési Szolgáltatás

Töltsék le ingyen az alkalmazást! 

A VÉSZ segítségével az okostelefonnal rendelkezők azonnal tájékozódhatnak a lakóhelyük, az úti céljuk által érintett területek, a figyelt útvonalak, a megyék, vagy akár az egész ország aktuális helyzetéről, a kiadott figyelmeztető és riasztási jelzésekről.

Az elmúlt év márciusában bekövetkezett hó helyzet, valamint a júniusi árvíz a korábbiaknál hatékonyabb megoldás kidolgozását tették szükségessé a lakosság azonnali és naprakész tájékoztatása érdekében – nyilatkozta Erdős Norbert, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott. – A Békés Megyei Védelmi Bizottság elnökeként tájékoztatom Békés megye lakosságát, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Egyesülettel, valamint a Microsoft Magyarország Kft-vel együttműködve kifejlesztett egy mobil eszközökre optimalizált új alkalmazást, amely a közönségszavazatok alapján a „Veszélyhelyzeti Értesítési Szolgáltatás” – VÉSZ elnevezést kapta.

A VÉSZ segítségével az okostelefonnal rendelkezők azonnal tájékozódhatnak a lakóhelyük, az úti céljuk által érintett területek, a figyelt útvonalak, a megyék, vagy akár az egész ország aktuális helyzetéről, a kiadott figyelmeztető és riasztási jelzésekről.

Az alkalmazást letöltő felhasználó beállíthatja magának, hogy Magyarország mely területéről kér azonnali értesítést mobil eszközére. Kijelölheti a lakóhelyéhez igazított értesítési zónát, egy-egy megyét, a nagyobb hazai tavak környékét vagy akár az egész országot is. A VÉSZ képes arra is, hogy a mobil eszköz GPS berendezésének segítségével figyelje a felhasználó aktuális helyzetét, és ehhez viszonyítva küldi az adott területre érvényes értesítéseket az okos készülékre. A szolgáltatás háromfokozatú értesítést tud küldeni: a felhasználó tetszés szerint kiválaszthatja, hogy csak a riasztásokról, a figyelmeztetésekről, vagy pedig mindenről, így a tájékoztatásokról is kér-e értesítést.

Az ingyenesen letölthető alkalmazás az Android, au iOS és a Windows Phone operációs rendszerekre egyaránt elérhető, teljesen díjmentesen. További információk találhatók a http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_veszelyhelyzeti_tajekoztato_rendszer honlapon. 

Kérem mindazokat, akiknek a munkájához fontos az aktuális katasztrófavédelmi helyzet ismerete, vagy csak érdeklődnek a téma iránt, töltsék le az alkalmazást és használják azt a köz javára és a maguk hasznára!


Ünnepi Köszöntő

Kedves Honfitársaim! 

ENKarácsony… Varázsos szó és varázslatos időszak! Aligha van a keresztények lakta világnak olyan sarka, ahol e szó hallatán ne az örömhírre, a békességre és a szeretetre gondolnának. Közeledik az idő, amikor a munkahely ajtaja bezárul, szívünkben és gondolatainkban az otthon tudata mindennél erősebb lesz. Mint az egykori pásztorok, akik a csillag által vezetve jutottak el a szent jászolhoz, mi valamennyien is csillagos otthonainkba igyekszünk: szent helyekre, ahol a szeretet az évek során egyre csak nő.

A karácsony mozgalmas időszak is. Az utcák, a boltok emberekkel telve – mintha a kereszténység most fényekkel és ünnepi díszekkel kelne életre. Az igazi karácsony azokat találja meg, akik Krisztust szívükbe fogadták. A karácsony nem is időszak, hanem sokkal inkább szívünk és értelmünk állapota. Ha szeretjük felebarátainkat és önmagunkat, ha jólétben, de szellemben szegényként, ha szegénységben, de kegyelemben gazdagon élünk, ha felebarátunknak kenyér helyett önmagunkat adjuk, ha a hajnalok lehetőségei a nappalok cselekedeteiben teljesednek ki, akkor valójában minden nap karácsony van.   

A karácsonyt nem az ajándékokért szeretjük, hanem azért, mert minden életkor, minden életmód a magáénak tudhatja. Nem szép mese, amit egyszer elmondtunk, hanem örökké valósában mindenkor mai. Az ünnep csendességében forduljunk szívvel Istenhez! Csendes órán, csendes helyen adjunk hálát Neki mindazon jóért, amit adott, kérjük tőle, hogy Ő irányítsa életünket és törekedjünk elszántan parancsolatai megtartására. Cserébe kézen fog majd bennünket és beváltja ígéreteit.

Amikor a nemzeti összefogás kormánya hazánk polgáraiért 2010 őszén cselekedni kezdett, politikusokként tudtuk, hogy rögös lesz az út. Tudtuk, hogy honfitársainknak az egyre inkább hiányzó kenyér pótlására először önbecsülésüket kell visszaadnunk. Megcselekedtük mindazt, amit kellett. Mára már csendesen, hálatelt szívvel fordulhatunk Istenhez megköszönve neki jótéteményeit. Nemzettársaink dicsérhetik őt az anyanemzethez való tartozás tudatáért, honfitársaink pedig a lassan, de biztosan emelkedő életszínvonalért. Hamarosan újabb jótéteményeit is láthatjuk.

Ebben a hitben kívánok minden nemzettársamnak örömteli, meghitt karácsonyt és áldott, boldog újévet! 

Erdős Norbert
kormánymegbízott
országgyűlési képviselő 


Formálódó békési-thai kapcsolatok

A Békés megyei és a Thaiföldi Királyság között kialakuló hivatalos kapcsolatok következő állomásaként őexcellenciája Sompong Sanguanbun, a Thaiföldi Királyság Budapestre akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövete hivatalos ebéden látta vendégül Erdős Norbert országgyűlési képviselőt, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat.

A Thaiföldi Királyság Budapestre akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének ez év tavaszi látogatását követően a békéscsabai és thaiföldi intézmények között évek óta formálódó hivatalos kapcsolatok sorába illeszkedve, őexcellenciája Sompong Sanguanbun, a Thaiföldi Királyság Budapestre akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövete Budapesten hivatalos ebéden látta vendégül Erdős Norbert országgyűlési képviselőt, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat. A megbeszélések során felek áttekintették a magyarországi, illetve a thaiföldi aktuális politikai helyzetet, valamint a kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködés lehetőségeit.  Mind őexcellenciája Sompong Sanguanbun nagykövet, mind Erdős Norbert kormánymegbízott hangsúlyozta az országaik adottságaiból származó üzleti és kereskedelmi együttműködési potenciál széles skáláját, amelyek a turizmusban rejlő jól ismert lehetőségek bővítését is magukban foglalják.

A találkozón részt vettek a békéscsabai székhelyű Sziám Imm-Vitál Kft. vezetői is, akik röviden beszámoltak a Békéscsabán működő thai masszázs stúdió fejlesztéseként megnyitni tervezett thai masszázs technikát és hagyományos thai gyógyító tevékenységet oktató képző központ kialakításának előrehaladásáról. A képző centrum, amelybe Thaiföldről is várnak képző oktatókat, várhatóan a jövő év tavaszán kezdi meg működését Békéscsabán. A tervek szerint a képző központ a későbbiekben Közép-Európára is kiterjeszti tevékenységét, mert az eddigi tapasztalatok alapján a thai masszázs és a hagyományos thai gyógymódok iránt növekvő érdeklődés mutatkozik.thai

A találkozón Erdős Norbert kormánymegbízott és őexcellenciája Sompong Sanguanbun nagykövet között szóba került a Békés megye és a thaiföldi Amnat Chaeron Tartomány között kialakítandó hivatalos szakmai kapcsolatos kapcsolatok lehetősége is. A találkozón őexcellenciája Sompong Sanguanbun nagykövetnek Erdős Norbert meghívót adott át a 17. Csabai Kolbászfesztiválra. A meghívásnak a nagykövet néhány fős thaiföldi delegáció kíséretében tett eleget. A thai delegáció a kolbászfesztiválon hagyományos thai kolbászt készített, amellyel nagy közönségsikert aratott.
Kérdésünkre Erdős Norbert kormánymegbízott és Sompong Sanguanbun nagykövet egyaránt úgy nyilatkozott, hogy a hivatalos szakmai rendezvényen folytatott megbeszélések, valamint az ezeket kiegészítő programok a két nép jövője számára hasznosnak és ígéretesnek mutatkoznak.


Dr. Navracsics Tibor Békés megyében 

Erdős Norbert országgyűlési képviselő, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott hivatalában fogadta dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettest, közigazgatási és igazságügyi minisztert. A kormánymegbízott bemutatta a miniszternek a hivatal munkáját. A találkozóra a közvetlen alkalmat az adta, hogy a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságon gyermekbarát meghallgató szobát adtak át. 

kormtalalkozo

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányságon átadták azt a helyiséget, amelyben koruknak megfelelő körülmények között, a lehető legkíméletesebben lehet meghallgatni bűncselekmény sértettjévé vagy áldozatává vált gyermekeket. A gyermekbarát meghallgató szobák megfelelő felszereltséggel és kötelező használat mellett nagymértékben csökkenteni tudják a gyermekeket az eljárás során érő traumákat – hangsúlyozta dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter, aki a rendezvény alkalmából Békéscsabára látogatott. Egy Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumi rendelet értelmében 2014-ig minden megyei rendőr-főkapitányságon kötelező létrehozni gyermekbarát meghallgató szobákat, ahol lehetőség van kép- és hangfelvétel készítésére, amit bizonyítékként a későbbi eljárás során fel lehet használni. Emellett a rendőrség köteles minden 14. életévét be nem töltött gyermeket gyermekbarát meghallgató szobában meghallgatni.

Az átadás alkalmából Erdős Norbert a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja méltatta a kormányzati kezdeményezést és azt az összefogást, amelynek köszönhetően a meghallgató szobába játékok, valamint korszerű technikai eszközök kerülhettek. A rendezvényen dr. Polyák Zsolt r. ezredes azt hangsúlyozta, hogy a megyei főkapitányságon 2002 óta az állomány vizsgálatát, ellátását végző pszichológus munkáját bűnügyi pszichológus is segíti, ami jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a lelki traumát átélt gyermekek a rendőrségi eljárás során segítséget kapjanak rossz élményeik feldolgozásához. 

A gyermekbarát meghallgató szoba átadását követően Erdős Norbert országgyűlési képviselő, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott hivatalában fogadta dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettest, közigazgatási és igazságügyi minisztert. Felek előbb a kormánymegbízott irodájában egyeztettek az ország és a megye közéletének aktualitásairól, majd a kormányhivatal Tomcsányi-termében kibővített találkozóra is sor került. Ezen a kormánymegbízotton kívül részt vettek a kormányhivatal főigazgatója, igazgatója és főosztályainak vezetői is. A közvetlen hangulatú megbeszélésen a kormánymegbízott bemutatta a miniszternek a hivatal munkáját, majd a főosztályvezetők vették át a szót, akik röviden beszámoltak főosztályaik legfontosabb aktuális ügyeiről. 

kormtalalkozo2


 Erdős Norbert: Új lendülettel a közigazgatásban

„Új lendület a közigazgatásban” névvel szemléletformáló kampányt indul. A bürokratikus szürkeség levetkőzésével emberbarát, hatékony és egyszerű ügyintézés valósul meg, mely nem alárendelt pozícióba kényszeríti az állampolgárokat, hanem az ő igényeiket alapul véve nyújt szolgáltatást. A kampány célja a közigazgatás új arcának megmutatása, a fiatalok motiválása és a közmegelégedettség növelése – tájékoztatott Erdős Norbert, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, országgyűlési képviselő.

Kormanymegb(1)

– Olyan államot építünk, amely valóban a közjó szolgálatában áll, s nem bürokratikus lépcsőkoptatással egybekötött türelemjáték, és nem is a magánérdek szolgálatában áll, hanem a közjót mozdítja elő – mondta a kormánymegbízott. – Szükség van egyfajta szemléletformálásra is, hiszen a közigazgatás – nem véletlenül – az emberek fejében még mindig szürke, bürokratikus intézményként él. A közigazgatás nem fékje, hanem motorja az állam működésének. Az életszerű és egyszerű ügykezelés által a közigazgatást mint szolgáltatást kívánjuk működtetni. A jó állam érzékeny az állampolgárok ügyeire.Nem igaz, hogy a fiatalok nem kellően motiváltak. A fiatalok számára az új közigazgatás karrierlehetőséget és egy biztos, jó csapatot kínál. Ugyanakkor megbecsüljük a már évek, évtizedek óta a rendszerben dolgozókat, és számukra támogatást, továbbképzést biztosítunk.

Erdős Norberttől megtudtuk: a hivatalokat akadálymentesítik, a siketek és nagyothallók, valamint a vakok ügyintézését optimalizálják. 2010. szeptember elseje óta grandiózus szervezeti integráció zajlott le. Mindez a regionális hivatalok megyésítésével és az önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzéssel vette kezdetét, s az idén októbertől fokozatosan és folyamatosan nyíló kormányablak-rendszerrel zárul majd. A rendszert a már megnyílt kormányablakokon tesztelik, ahol az ügyfelek 98 százalékban pozitív élményekről számolnak be az ügyintézés során.

A Békés Megyei Kormányhivatal felettes szerve, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontja szerint a kormánymegbízotti pozíció létrehozásával nagyban egyszerűsödött az egységesített hivatalok koordinációja. Sőt, a kormányhivatalok, kormánymegbízottak az egységesítésen kívül maradó szakigazgatási szervek koordinálását is végzik. A járási rendszer bevezetésével az ügyintézést közelebb kívánták vinni az állampolgárokhoz, ide került a jegyzői hatáskörök 40 százaléka is. A jegyzői feladatok ellátására jött létre az ügysegédi rendszer, hogy ne csupán a járási székhelyeken, de kistelepüléseken is lehetőség nyíljon az ügyintézésre. Az ügysegédek segítik az ügymenetet, tájékoztatnak és továbbítják az állampolgárok kérelmeit a járási hivatal felé.